torsdag 25 juni 2015

Välkommen till Själaglad 

Mitt namn är Marie och jag erbjuder Master Mind & Body grupper i Malmö.
Vi arbetar fokuserat med huvudet och lyssnar kärleksfullt till kroppen.
Under varje grupp finner du relevant information om mig. 

Meditationsgruppen:

Här finner du vila och stillhet. Du fördjupar du relationen med dig själv och med Gud.

Skrivargruppen:

Här flödar vi av ord. Där läker och stärks du genom att sätta ord på det som finns i dig.

Företagsgruppen:

Här fokuserar vi på arbete. Där får du konkret hjälp med att utveckla företag och idéer.


I tillit och kärlek,
Marie